Naaicentrum De Speld is aangesloten bij:
*Instituut Cuppens - Geurs en
*Vereniging van Leraressen in het Modevak.

De volgende opleidingen zijn mogelijk:
Begincursus
Costumiere
Coupeuse
Modevaktekenen
Lerares in het Modevak
Hoofdlerares
Hoedenmodiste( niet bij Naaicentrum De Speld)

De gemiddelde tijdsduur van deze opleidingen is 1 à 2 jaar. Bovenstaande opleidingen kunnen worden afgesloten met een examen en het behalen van een diploma.
Wanneer men met een zeer goed resultaat een diploma behaalt, wordt een diploma met een extra vermelding van Lof en/of Eer uitgereikt.

Mode is een verschijnsel dat sterk aan verandering onderhevig is. Met onze opleidingen, die zich alle bewegen op het gebied van de mode, spelen wij zo direct mogelijk in op deze snelle veranderingen. Onze opleidingen hebben tot doel de cursist te bekwamen in het modevak, of het nu gaat  om een  Begincursus of het volgen van een vakopleiding. Onze opleidingen zijn sterk op de praktijk gericht. In de lessen wordt aandacht besteed aan het maken van patronen en het vervaardigen van kleding.
In het kort willen wij u de mogelijkheden van onze opleidingen beschrijven.

De meeste cursussen starten in september. Het is ook mogelijk om tussentijds een cursus te starten, omdat de opleidingen in het algemeen individueel gericht zijn.
Op de meeste scholen van het Instituut Cuppens- Geurs geeft men tweemaal 2 uren les per week.
Met betrekking tot de lesgelden staan op deze pagina adviesprijzen vermeld. De lesgelden zijn echter afhankelijk van de individuele school en de lestijden. Er wordt een gemiddelde cursusduur aangegeven, omdat het tempo van de cursisten heel verschillend kan zijn. Dit hoeft de kwaliteit van het werk geenszins te beïnvloeden.

Elke cursist heeft van de cursus die gevolgd wordt, de eigen boeken (boekenpakket) van het Instituut Cuppens- Geurs.

BEGINCURSUS.
Tijdens deze cursus leert men eenvoudige kleding maken. Dit alles met basispatronen, die het Instituut uitgeeft. Deze basispatronen zijn gebaseerd op standaard- maten. De basispatronen kunnen vervormd worden tot ieder gewenst model.
Kosten boek: ± € 40,00

COSTUMIÈRE
De vakopleiding Costumière is uitgebreid gericht op het maken en versieren van kinderkleding en het maken van eenvoudige kleding voor volwassenen. Naast de theorie van het patroontekenen, zijn er de praktijklessen, waarin alle facetten van kleding maken behandelt worden.
Kosten boek: ± € 40,00

COUPEUSE
De vakopleiding Coupeuse is uitgebreid gericht op het maken en versieren van dameskleding. Een Coupeuse moet in staat zijn de meest voorkomende kledingstukken te maken, bijv. lingerie, blouses, rokken, japonnen, pantalons, mantels en mantelkostuums. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan uitgebreid patroontekenen. In de praktijklessen
worden de technieken voor het maken van zakken, tailleurskragen, enz. uitgebreid behandelt.
Kosten boek: ± € 40,00


MODEVAKTEKENEN
Deze opleiding is gericht op het technisch tekenen van patronen volgens modellen uit de modeplaat.
Patroontekenen is een techniek waarmee een passend kledingstuk wordt gemaakt. Het is de bedoeling de cursist gevoel voor vorm en verhoudingen bij te brengen. Tijdens de opleiding worden de voorkomende modellen uit de modeplaat getekend en in theorie uitgewerkt. Ook aan praktisch werk wordt aandacht besteed.
De cursus Modevaktekenen is geen cursus voor specifiek Mode- ontwerpen. Dit houdt niet in dat men niet zelf kan ontwerpen.
Na het volgen van de cursus Modevaktekenen kan de cursist alle modellen die men ziet of ontwerpt in een technisch patroon omzetten en maken.
Het is erg inspirerend zo met mode bezig te zijn.
Wij raden iemand die ontwerper wil worden steeds aan: leer eerst het vak. Dan kent men de mogelijkheden  van coupeverwerking in alle voorkomende modellen.
Kosten boek: ± € 30,00

LERARES IN HET MODEVAK
Deze opleiding gaat grondig in op de leerstof van voorgaande cursussen. De leerstof wordt uitgebreid met bruidskleding en avondkleding. Extra aandacht wordt besteed aan amazonekleding.
Na het behalen van het Leraresdiploma kan men lid worden van de Vereniging van Leraressen in het Modevak van het Instituut Cuppens- Geurs. Men kan zelfstandig les gaan geven en een eigen Modevakschool starten. Met het Leraresdiploma kan men, binnen het Instituut  alle opleidingen verzorgen waarvoor men zelf diploma heeft.
Kosten boek: ± € 40,00.
Examengeld: ± € 150,00
Cursusgeld: ± €  400,00 per jaar ( van sept t/m grote vakantie = 10 maanden )

HOOFDLERARES
Deze opleiding is een samenvatting van voorgaande cursussen met extra aandacht voor details.
Wanneer deze opleiding wordt afgesloten met een zeer goed resultaat, kan men een zilveren medaille behalen.
Examengeld: ±€  182,00
Cursusgeld:€  432,00

Heeft men al deze cursussen met goed gevolg doorlopen, wat zo`n 8 à 10 jaar in beslag neemt, dan kan men er zeker van zijn een goede vakvrouw of - man te zijn, met voldoende ervaring om een eigen Modevakschool te beginnen of voort te zetten.
Nogmaals, onze cursussen zijn sterk praktijkgericht. De nadruk ligt op het vervaardigen van kleding. Onze diploma`s zijn praktijkdiploma`s.
Voor onze cursussen is geen speciale vooropleiding nodig. Eenmaal per jaar worden er examens afgenomen. De examens zijn bij de leraressen, die bij ons Instituut zijn aangesloten, bekend. Afhankelijk van de gevolgde opleiding duren de examen 1 of 2 dagen. De examens worden afgesloten met een presentatie van de eigengemaakte kledingstukken, waarna de diploma-uitreiking plaatsvindt.

De cursuspakketten/ boeken van het Instituut Cuppens- Geurs zijn niet via de boekhandel verkrijgbaar. De boeken voor de cursisten worden uitsluitend aan onze leraressen geleverd.

Prijzen:
Inschrijfgeld: €  50,00 (inclusief het boek voor begincursus)
Lesgeld:        €  30,00
Deze bedragen zijn gebaseerd op 2 lesuren per week, en exclusief materialen.
(bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen)
Jurk en jasje